Välkommen till

Skolguiden!

Svensk skola präglas av många komplexa processer vilka kräver god tillgång till korrekt, väl avvägd information och gott omdöme. Med Skolguidens olika tjänster, står skolan bättre rustad för de utmaningar som svenskt utbildningsväsende står inför - varje dag:


- Informationsgivning

- Nyhetsbevakning

- Rådgivning

- Juridiskt stöd

- Systematiskt kvalitetsstöd

m skola

NYHETER

SKOLLAGEN

ÖVRIG LAGSTIFTNING

UTBILDNINGAR

Behöver du snabb assistans?