Övrig lagstiftning

Skolan har att beakta en rad lagar som berör barn , elever och studerande inom skolans alla olika områden.


 

 

MBL

 

LAS

 

AML