Våra tjänster

Skolans ansvar

Sträcker sig ibland utanför landets gränser


Våra tjänster

Informations-givare om lagstiftning

 

Nyhets-rapportering inom skoljuridik

 

Rådgivning till praktiker inom skolan

 

Utbildningsfrågor

Kompetensutveckling för enskilda, grupper, så som ledningsgrupper, elevhälsa, övriga grupper eller hela organisationer